Tap doan Bao Viet bao doanh thu hop nhat vuot nguong 1 ty USD hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bảo Việt)

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố doanh thu hợp nhất đạt 23.356 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD) sau 9 tháng năm nay.

[Bảo Việt sẽ chi trả hơn 680 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt từ ngày 31/8]

Theo con số vừa được đại diện Bảo Việt cho biết, doanh thu trên tăng trưởng 26,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức doanh thu này cũng tương đương với 80,9% kế hoạch cả năm của đơn vị này.

Chưa nói rõ con số nhưng đại diện Bảo Việt thống kê, doanh thu bảo hiểm nhân thọ trong 9 tháng đã tăng trưởng 28,9% so với cùng kỳ năm 2016 trong khi doanh thu phí bảo hiểm phi thọ tăng 23,9%.

Ở hướng khác, lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính theo đánh giá của Bảo Viêt là đạt kết quả khả quan.

Theo báo cáo, tổng tài sản hợp nhất tại ngày 30/9 của Bảo Việt đạt 85.783 tỷ đồng, tăng trưởng 17,5% so với cuối năm 2016. Cụ thể, tại thời điểm 30/9 tổng tài sản do Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt quản lý tăng 13,1% so với cuối năm 2016. Tổng doanh thu công ty tăng trưởng 10,1% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt cũng ghi nhận doanh thu trong 9 tháng đầu năm hoàn thành 97,6% kế hoạch năm, tăng trưởng 50,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hoàn thành 90,8% kế hoạch cả năm.

Cũng theo báo cáo, tổng tài sản hợp nhất của Bảo Việt tại ngày 30/9 đạt 85.783 tỷ đồng, tăng trưởng 17,5% so với cuối năm 2016./.

Xuân Dũng (Vietnam+)