Tap doan Dau khi: No luc dat muc tieu kep trong ''khung hoang kep'' hinh anh 1Lãnh đạp PVN họp giao ban với các đơn vị thành viên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm sâu, nhưng với nhiều giải pháp đồng bộ nên trong 6 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã hoàn thành và vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra, tiêu biểu là các đơn vị sản xuất như VSP, Rusvietpetro, Biển Đông POC, PVGas, PVFCCo, PVCFC…

Cùng với đó, dòng tiền của Tập đoàn và các đơn vị thành viên đảm bảo tính thanh khoản thông suốt, ổn định, góp phần quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh giữ được nhịp độ phát triển.

Thông tin thêm, theo đại diện PVN, lần đầu tiên trong 5 năm vừa qua, hệ số bù trữ lượng dầu khí (giữa gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác) đạt 1,19 lần, đảm bảo mức an toàn cho phát triển bền vững của Tập đoàn.

Ngoài ra, tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đạt 10,73 triệu tấn, vượt 432 nghìn tấn quy dầu (vượt 4,2%) kế hoạch 6 tháng và bằng 52,7% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu đạt 5,92 triệu tấn, vượt 432 nghìn tấn (vượt 7,9%) kế hoạch 6 tháng. Sản lượng khai thác khí đạt 4,81 tỷ m3, bằng 100% kế 6 tháng và bằng 49,4% kế hoạch năm.

Cũng trong 6 tháng, sản xuất điện của tập đoàn đạt 10,90 tỷ kWh, bằng 50,5% kế hoạch năm; trong khi sản xuất đạm đạt 962,4 nghìn tấn, vượt 114,8 nghìn tấn so với kế hoạch 6 tháng…

[PVN công bố Bộ quy chế quản trị nội bộ theo dạng điện tử]

Với những kết quả khả trên, tổng doanh thu toàn PVN nửa đầu năm đạt 283,5 nghìn tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước đầu năm đạt 32 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, dòng tiền của Tập đoàn và các đơn vị thành viên đảm bảo tính thanh khoản thông suốt, ổn định, góp phần quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh giữ được nhịp độ phát triển, công tác đầu tư của Tập đoàn được kiểm soát theo tiến độ và kế hoạch đề ra.

Nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đã yêu cầu các đơn vị thành viên nắm bắt dự báo thị trường cung cầu, thúc đẩy thủ tục và quy trình đầu tư để nâng cao công tác giải ngân 6 tháng cuối năm, đồng thời tiếp tục phát huy các giải pháp công nghệ để tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất.

“Tiếp tục bám sát các diễn biến của thị trường, cập nhật tình hình cung - cầu, tồn kho của dầu thô, sản phẩm xăng dầu, hóa dầu… của thế giới và trong nước để nhận định, có các quyết sách kịp thời liên quan đến lượng tồn kho các sản phẩm trong thời gian tới với mục tiêu tối ưu hóa lợi ích, bù đắp những thiệt hại trong giai đoạn đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm từ đầu năm 2020 đến nay,” ông Lê Mạnh Hùng nêu rõ./.

PV (Vietnam+)