Ngày 11/9, Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình đã tổ chức hội thảo giới thiệu hai giống lúa mới TBR225 và giống TBR117.

Đây đều là những giống do Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình chọn tạo, cho năng suất cao và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho sản xuất thử vào tháng 7/2013.

Giống TBR225 là giống lúa thuần cảm ôn, có thời gian sinh trưởng ngắn và ít nhiễm bệnh đạo ôn hơn giống BC15.

Thời gian sinh trưởng của giống này đối với các tỉnh miền Bắc vụ Xuân thường trong khoảng 125-130 ngày, vụ mùa từ 100-105 ngày; các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào vụ Đông Xuân từ 105-110 ngày, vụ Hè Thu 100-105 ngày.

Qua quá trình sản xuất thực nghiệm cho thấy giống lúa này đạt năng suất cao, điển hình là Nam Định (92,6 tạ/ha), Bắc Giang (73,3 tạ/ha), Thái Bình (72,8 tạ/ha).

Khác với giống TBR225, giống lúa TBR117 là giống lúa thuần có thời gian sinh trưởng ngắn hơn TBR225. Trong đó ở miền Bắc, thời gian sinh trưởng trong vụ Xuân là 120-125 ngày, vụ mùa từ 98-102 ngày.

TBR117 cho năng suất trung bình 65-75 tạ/ha, trong điều kiện thâm canh tốt có thể đạt năng suất 85-90 tạ/ha. Giống lúa này đẻ nhánh khá, lá đứng, cứng cây, trổ bông tập trung, bông to dài.

Ông Đỗ Văn Lân, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình cho biết, hai giống lúa này đã được trồng thử nghiệm ở nhiều địa phương với đặc điểm thổ nhưỡng khác nhau và đều cho kết quả tốt. Trong vụ Xuân năm 2014, có thể đưa TBR225 và TBR117 vào cơ cấu sản xuất của các địa phương./.