Cử tri làm thủ tục bầu cử tại khu vực bầu cử số 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Ngày 26/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức bầu cử thêm tại 13 đơn vị bầu cử cấp xã do số người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã chưa đủ 2/3 số lượng đại biểu được bầu ấn định theo Điều 79 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Cụ thể, tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 22/5, tỉnh Thái Bình có 12.427 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, số đại biểu ấn định được bầu là 7.377 đại biểu, cử tri đã bầu được 7.188 đại biểu.

Có 13 đơn bị bầu cử của 12 xã thuộc 6 huyện chưa bầu đủ 2/3 số lượng đại biểu được bầu ấn định nên phải bầu thêm.

Cụ thể, huyện Thái Thụy có 2 đơn vị phải tiến hành bầu cử thêm; huyện Tiền Hải có 2 đơn vị, huyện Quỳnh Phụ có 1 đơn vị, huyện Vũ Thư có 1 đơn vị, huyện Đông Hưng có 4 đơn vị và huyện Kiến Xương có 3 đơn vị phải bầu cử thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Việc bầu cử thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã tại 13 đơn vị bầu cử ở tỉnh Thái Bình sẽ được tiến hành vào ngày 5/6/2016.

Về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Thái Bình đã bầu đủ 9 đại biểu.

Về bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Thái Bình đã bầu được 66 đại biểu (thiếu 1 đại biểu ấn định được bầu), trong đó cơ cấu nữ là 14 đại biểu, ngoài đảng 5 đại biểu, tuổi trẻ 6 đại biểu, tôn giáo 2 đại biểu, tái cử 21 đại biểu.

Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình đã thống nhất không tổ chức bầu thêm 1 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh còn thiếu.

Về bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cử tri đã bầu đủ 339 đại biểu, trong đó có 76 đại biểu, tuổi trẻ có 14 đại biểu, tôn giáo có 16 đại biểu, tái cử có 128 đại biểu, ngoài đảng có 13 đại biểu.

Ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình yêu cầu Ủy ban bầu cử các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử thêm tại các đơn vị.

Các tổ bầu cử tiếp tục thực hiện các nội dung nhiệm vụ đã được phân công, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thẻ cử tri, hòm phiếu đúng quy định, bảo đảm ngày bầu cử thêm diễn ra an toàn, đúng pháp luật./.