Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Thái Lan ngày 21/10 đã thông qua các điều chỉnh đối với Luật An ninh Quốc gia, theo đó tái cơ cấu Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) lần đầu tiên sau 56 năm, cho phép cơ quan này đáp ứng nhu cầu giải quyết các thách thức an ninh trong tình hình mới như an ninh khoa học công nghệ hay môi trường.

Phát biểu với báo chí, Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam cho biết điều chỉnh mới sẽ tái định nghĩa khái niệm an ninh quốc gia, mở rộng khái niệm này bao trùm các thách thức về kinh tế, khoa học công nghệ hiện đại.

Việc tái định nghĩa khái niệm an ninh quốc gia sẽ dẫn đến việc phải cấu trúc lại bộ máy hoạt động của NSC, theo đó bổ sung các bộ phận phụ trách về an ninh kinh tế và công nghệ, đồng thời tuyển mộ thêm các chuyên gia nghiên cứu để hỗ trợ việc hoạch định chiến lược phát triển của cơ quan này.

Theo Phó Thủ tướng Thái Lan, Luật An ninh Quốc gia của nước này đã không được điều chỉnh gì trong suốt hơn 50 năm qua, từ thời chính phủ của Nguyên soái Sarit Thanarat, vốn nhìn nhận vấn đề an ninh quốc gia thuần túy từ góc độ quân sự.

Bên cạnh việc tái cơ cấu NSC, Luật An ninh Quốc gia sửa đổi cũng sẽ có các điều chỉnh về vai trò và quyền hạn của cơ quan này./.