Kiểm tra, giám sát đấu thầu trái phiếu điện tử. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tháng Hai vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức sáu phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 10.015 tỷ đồng trái phiếu, giảm 48% so với tháng ​Một trước đó.

Tất cả trái phiếu trúng thầu trong tháng ​Hai vừa qua đều do Kho bạc Nhà nước phát hành với tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 85%. Khối lượng đặt thầu của tháng Hai khá cao, gấp 3,7 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Chính phủ kỳ hạn năm năm là 3,05%/năm, bảy năm là 3,4%/năm, 10 năm trong khoảng 4-4,35%/năm, 15 năm trong khoảng 4,40-4,50%/năm.

[Chính phủ huy động hơn 19.300 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu]

So với tháng ​Một vừa qua, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Chính phủ giảm trên tất cả các kỳ hạn. Theo đó, kỳ hạn ​năm năm giảm 1,25%/năm, bảy năm giảm 0,95%/năm, 10 năm giảm 0,38%/năm, 15 năm giảm 0,1%/năm.

Trên thị trường Trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng ​Hai vừa qua, tổng khối lượng giao dịch Trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 645 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 73.900 tỷ đồng, giảm 37% về giá trị so với tháng ​Một vừa qua.

Tổng khối lượng giao dịch Trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 806 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 83.800 tỷ đồng, giảm 29% về giá trị so với tháng ​Một vừa qua.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4.300 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4.000 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua repo của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 207 tỷ đồng và giá trị giao dịch bán repo của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 205 tỷ đồng./.