Thắng lợi của Cách mạng Lào gắn với hy sinh của quân dân Việt Nam

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Lào gắn với giúp đỡ và hy sinh lớn lao của quân đội và nhân dân Việt Nam.
Thắng lợi của Cách mạng Lào gắn với hy sinh của quân dân Việt Nam ảnh 1Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sounthone Sayachak trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong những ngày này, người dân trên khắp đất nước Lào anh em đang tưng bừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2020).

Nhân sự kiện này, phóng viên TTXVN tại Lào đã phỏng vấn bà Sounthone Sayachak, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, về những thành tựu của Lào và sự đồng hành của Việt Nam cùng với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong suốt 45 năm qua.

Đánh giá về ý nghĩa của ngày 2/12/1975 đối với đất nước Lào cũng như với liên minh chiến đấu, đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sounthone Sayachak khẳng định đây là ngày khai sinh ra nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, là ngày có ý nghĩa vô cùng trọng đại và thiêng liêng đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân các dân tộc Lào, là dấu mốc thắng lợi vĩ đại trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm ngàn năm của nhân dân Lào.

[Tiếp tục hợp tác chặt chẽ, vun đắp, phát triển mối quan hệ Việt-Lào]

Đây là ngày người dân Lào giành được tự do, thực sự làm chủ đất nước; là ngày đất nước Lào hoàn toàn được giải phóng, độc lập, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, có vị trí và vai trò ngang tầm với các quốc gia khác.

Bà Sounthone Sayachak nhấn mạnh thắng lợi vẻ vang và mang tính lịch sử này không thể nào tách rời sự giúp đỡ, sự hỗ trợ to lớn và sự hy sinh lớn lao của quân đội và nhân dân Việt Nam anh em, của liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam.

Trong suốt 45 năm qua, Lào và Việt Nam đã cùng phát triển đất nước, giúp đỡ nhau theo tinh thần quan hệ đặc biệt, tin cậy lẫn nhau, vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào vô cùng tự hào thấy rằng dù tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam vẫn không ngừng được củng cố và phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Nhân dân Lào không bao giờ quên việc hàng vạn con em nhiều thế hệ của đất nước Việt Nam đã sang giúp đỡ nhân dân Lào trong cuộc chiến giành độc lập và tự do cho đất nước Lào, trong đó, nhiều đồng chí đã dâng hiến cả cuộc đời để phục vụ cách mạng Lào.

Trên khắp mọi nẻo đường của đất nước Lào, máu của các chiến sỹ Việt Nam đã hòa quyện với máu của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân Lào vì sự sống còn của đất nước Lào.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sounthone Sayachak khẳng định sau khi đất nước Lào được giải phóng hoàn toàn và nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ra đời vào ngày 2/12/1975, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã lãnh đạo toàn thể nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là bảo vệ đất nước và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong suốt 45 năm qua, đi đôi với những thuận lợi cơ bản, đất nước Lào phải đứng trước muôn vàn khó khăn. Bên cạnh việc phải đối mặt với hàng loạt âm mưu phá hoại của các lực lượng thù địch chống lại đất nước Lào non trẻ, Đảng và Chính phủ Lào còn phải lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống mới trong điều kiện hết sức khó khăn trong thời kỳ hậu chiến.

Trong giai đoạn từ năm 1975-1985, Đảng, Chính phủ Lào đã lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước, vượt qua các khó khăn thách thức và giành được kết quả ban đầu quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng; coi trọng phát triển văn hóa, giáo dục, nhờ vậy nhân dân Lào đã cơ bản xóa mù chữ vào cuối năm 1985...

Sau hơn 10 lãnh đạo đất nước khắp phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhận thấy sự cần thiết phải đổi mới và trong Đại hội IV diễn ra vào cuối năm 1986, đảng đã khởi xướng công cuộc đổi mới.

Kết quả là hơn 30 năm qua, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã dành được nhiều kết quả khích lệ trên tất cả các lĩnh vực như chính trị vững chắc, trật tự xã hội được đảm bảo, an ninh, quốc phòng tiếp tục vững mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân của người dân đã tăng từ 114 USD/người năm 1985 lên 2.742 USD vào năm 2020.

Công tác xóa nghèo cũng đạt kết quả tốt với tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước đến năm 2019 giảm xuống chỉ còn 5,16%.

Bên cạnh đó, Lào cũng đã mở rộng quan hệ và hợp tác, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ với nhiều quốc gia trên thế giới để góp phần vào phát triển đất nước.

Đến thời điểm hiện tại, Lào đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 140 nước và gần 140 đảng chính trị trên thế giới, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của Đảng và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới.

Hiện nay, Đảng, Chính phủ Lào đang chú trọng việc đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, thực hiện chính sách xây dựng nông thôn phát triển toàn diện theo hướng 3 xây, tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội đoàn kết hài hòa, dân chủ, công bằng và văn minh.

Trong suốt 45 năm qua, hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước luôn gắn bó, kề vai sát cánh, giúp đỡ nhau trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái.

Đánh giá về quan hệ Lào-Việt Nam, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sounthone Sayachak khẳng định nhân dân hai nước Lào-Việt Nam đã có truyền thống quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhau từ lâu đời, từng đồng cam cộng khổ, chung một chiến hào, kề vai sát cánh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã được các lãnh đạo tiền bối như Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu xây dựng nên, được vun đắp và bảo vệ bằng xương máu của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và người dân hai nước và đã trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại, phát triển của hai dân tộc và là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Trên cơ sở truyền thống tốt đẹp vốn có trong nhiều thập kỷ qua, bà bày tỏ tin tưởng rằng trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới dù diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường như hiện nay và trong thời gian tới, quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam vẫn luôn là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Đảng và nhân dân Lào.

Để quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất hơn và đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân hai nước, cần phải tiếp tục giáo dục và tuyên truyền nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu biết về tầm quan trọng của quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam; coi trọng hiệu quả và chất lượng hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là trong hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư và phát triển nguồn nhân lực để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, xứng tầm với quan hệ chính trị giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Nhân dịp 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân dân tộc Lào, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sounthone Sayachak chân thành cảm ơn và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, thiết thực, hiệu quả và kịp thời của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em luôn dành cho đất nước Lào trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào trong giai đoạn hiện nay.

Bà chúc nhân dân Việt Nam anh em dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, tiến tới tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục