Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Hội đồng gồm 23 thành viên do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch.
Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh ảnh 1Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, làm Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1063/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 2/7/2021.

Quyết định nêu rõ thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 (gọi tắt là Hội đồng), để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Hội đồng gồm 23 thành viên do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch.

[Chuyện đời, chuyện nghề các nhà khoa học được Giải thưởng Hồ Chí Minh]

Hai Phó Chủ tịch là Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ; Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Hội đồng có Tổ công tác giúp việc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập. Thành viên Hội đồng và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ Khoa học và Công nghệ để giải quyết công việc. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được Bộ Khoa học và Công nghệ bố trí trong kinh phí tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2021. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục