​Thanh pho Ha Noi: Thong qua dinh muc ho tro giao duc mam non hinh anh 1Một lớp học mầm non. (Nguồn: TTXVN)

Cuối ngày 8/12, trong khuôn khổ ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, 100% số đại biểu có mặt đã bấm nút thông qua một số nghị quyết chuyên đề và một số mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định chi hỗ trợ hàng tháng đối với công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc của thành phố Hà Nội.

Cụ thể, hỗ trợ hai lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với người có trình độ đại học hoặc trên đại học; 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

[Hà Nội: Kinh tế duy trì tăng trưởng khá dù gặp nhiều tác động tiêu cực]

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định mức hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã thuộc vùng khó khăn là 3,6 triệu đồng/tháng/45 trẻ em; hỗ trợ đối với trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục là 240.000 đồng/trẻ/tháng; hỗ trợ đối với giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục là 1,2 triệu đồng/giáo viên/tháng.

Cũng trong ngày, Hội đồng nhân dân thành phố đã quyết nghị thông qua danh mục thu hồi 6.068ha đất thực hiện 1.738 dự án năm 2021.

Đồng thời, thông qua danh mục 663 công trình, dự án chuyển mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 với diện tích hơn 1.064ha./.

Mạnh Khánh (TTXVN/Vietnam+)