Thanh tra viec chap hanh quy dinh thi dua, khen thuong tai Hau Giang hinh anh 1Ông Thái Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra công bố quyết định thanh tra. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Sáng 25/9, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Đoàn thanh tra Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi công bố, ông Thái Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra (Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương) công bố Quyết định số 147/QĐ-BTĐKT của Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Đoàn thanh tra sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thời kỳ từ ngày 1/1/2017 đến 31/12/2018. Thời hạn thanh tra là bảy ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

[Cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Tư pháp không nhận quyết định điều động]

Nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; công tác thi đua; công tác khen thưởng; việc lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua khen thưởng; công tác thanh, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị và xử lý vi phạm về thi đua, khen thưởng.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm việc thanh tra, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu cung cấp kịp thời cho Đoàn thanh tra để đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh có nhiệm vụ bố trí, sắp xếp việc thanh tra tại các cơ quan, đơn vị và đôn đốc các đơn vị được thanh tra thực hiện nghiêm quy định thanh tra và báo cáo tiến độ về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo ông Nguyễn Minh Trí, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang, thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã đi vào nền nếp, có nhiều đổi mới trong cách tổ chức, nội dung, hình thức các phong trào thi đua; các phong trào thi đua đã bám sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện tốt, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sáng tạo, phòng chống tội phạm, xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn một số khó khăn trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng như việc công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các đối tượng nông dân, công nhân gặp nhiều khó khăn do không thể lập hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến, kinh nghiệm để khen thưởng; quy định về tiêu chuẩn một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng còn khái quát, chủ yếu mang tính định tính, gây khó khăn trong việc bình xét danh hiệu./.

Hồng Thái (TTXVN/Vietnam+)