Quang cảnh Hội nghị Trung ương 2. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 14/3, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 2, khóa XII diễn ra từ ngày 10-12/3.

Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất đưa vào Chương trình toàn khóa những vấn đề quan trọng và cần thiết nhất nhằm cụ thể hoá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng và thống nhất cao về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước để trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIII.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của mình, khẩn trương xây dựng, bổ sung kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Nghị quyết Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, với tinh thần tập trung triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu một cách kiên quyết, cụ thể và có hiệu quả.

Trong đó, cần căn cứ vào kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để nghiên cứu, đề xuất, tham mưu triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh... trên địa bàn thành phố; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự các cấp.

Liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ôngTất Thành Cang lưu ý các ngành, các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử; phối hợp tổ chức hội nghị hiệp thương, triển khai lấy ý kiến của cử tri đúng pháp luật, đảm bảo khách quan, chặt chẽ, công bằng, đảm bảo tiến hành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố./.