Thi sinh bat dau dang ky du thi THPT quoc gia 2019 tu ngay 1/4 hinh anh 1Thí sinh dự thi Trung học phổ thông quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo công văn Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các cơ sở giáo dục liên quan, thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 1/4 đến hết ngày 20/4.

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm hai phiếu đăng ký dự thi, bản photocopy hai mặt chứng minh nhân dân trên một mặt giấy A4, hai ảnh ảnh 4x6 cm (riêng thí sinh tự do phải nộp thêm một phong bì thư đã dán tem ghi rõ họ tên địa chỉ nhận của thí sinh); nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống quản lý thi.

Thí sinh nộp hồ sơ tại các trường đang theo học hoặc các điểm thu hồ sơ do sở giáo dục và đào tạo địa phương quy định (đối với thí sinh tự do).

Sau khi đã nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin đăng ký dự thi của thí sinh từ Hệ thống quản lý thi, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

Sau ngày 20/4, thí sinh không được thay đổi điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

Khi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có chứng minh nhân dân. Các sở giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông hướng dẫn để học sinh có chứng minh nhân dân trước khi nộp Phiếu đăng ký dự thi. Trong trường hợp không có chứng minh nhân dân thì Hệ thống quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Những thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp thì phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi đăng ký dự thi.

Thi sinh bat dau dang ky du thi THPT quoc gia 2019 tu ngay 1/4 hinh anh 2Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 27/6. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau khi nộp Phiếu đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được đơn vị đăng ký dự thi cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống quản lý thi qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. Tài khoản này được thí sinh dùng để đăng nhập vào Hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển sinh đại học, trung cấp, cao đẳng.

Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh cần phải bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình.

Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi để xin cấp lại.

Tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào Hệ thống quản lý thi, thí sinh có thể biết được các thông tin như: thông tin đăng ký dự thi (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 25/4); thông tin xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 25/5); giấy báo dự thi; địa điểm thi; kết quả xét công nhận tốt nghiệp; kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp.

[Chi tiết lịch thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019]

Chậm nhất là ngày 25/4, các đơn vị đăng ký dự thi phải hoàn thành việc nhập Hồ sơ đăng ký dự thi cho thí sinh.

Chậm nhất ngày 25/5, các đơn vị đăng ký dự thi phải hoàn thành các công việc thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT.

Ngay sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin đăng ký xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh từ Hệ thống quản lý thi, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận. Thí sinh tự do có thể nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp cùng hồ sơ đăng ký dự thi.

Đơn vị đăng ký dư thi kiểm tra hồ sơ của thí sinh và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời, thông báo trực tiếp cho thí sinh. Sau đó, in danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo thứ tự a, b, c,… của tên thí sinh, theo lớp thí sinh đang học, theo thí sinh tự do.

Đơn vị đăng ký dự thi lưu tại đơn vị Phiếu đăng ký dự thi số một, giao lại cho thí sinh Phiếu đăng ký dự thi số hai, bàn giao cho sở giáo dục và đào tạo danh sách và hồ sơ thí sinh./.

Phạm Mai (Vietnam+)