Thứ Hai, Tháng Mười Một 19/11/2018

Thí sinh, phụ huynh Hà Nội đội mưa rời trường thi

Nhóm PV (Vietnam+) Bản in

Môn thi cuối cùng của kỳ thi trung học phổ thông kết thúc trong thời tiết Hà Nội mưa tầm tã. Nhiều phụ huynh đã đội mưa đứng chờ con. Thí sinh vội vã rời trường thi.