Đề thi môn Hóa học được thí sinh đánh giá là có độ phân hóa cao. Đề có những câu hỏi dễ để thí sinh kiếm điểm nhưng vẫn có những câu hỏi khó, khiến thí sinh đau đầu.

Đề thi môn Hóa gồm 40 câu, từ câu số 41 đến câu số 80, của bài thi Khoa học Tự nhiên.

Dưới đây là đề thi chính thức môn Hóa học, mã đề 213:

Thi THPT quoc gia 2019: De thi chinh thuc mon Hoa hoc hinh anh 1
Thi THPT quoc gia 2019: De thi chinh thuc mon Hoa hoc hinh anh 2
Thi THPT quoc gia 2019: De thi chinh thuc mon Hoa hoc hinh anh 3
Thi THPT quoc gia 2019: De thi chinh thuc mon Hoa hoc hinh anh 4
Nhóm PV (Vietnam+)