Bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm ba môn thành phần là Vật lý, Hóa học và Sinh học. Thí sinh làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm.

Theo quy chế thi, cán bộ coi thi sẽ thu lại đề thi của môn này trước khi phát đề thi của môn tiếp theo. Vì thế, sau buổi thi, thí sinh chỉ được phép mang đề thi của môn cuối cùng là môn Sinh học ra khỏi phòng thi.

Dưới đây là gợi ý đáp án tham khảo đề thi môn Sinh học, mã đề 201, do các giáo viên Hệ thống giáo dục Hocmai thực hiện:

Thi THPT quoc gia 2019: Goi y dap an mon Sinh hoc hinh anh 1Nhập mô tả cho ảnh

Đề thi môn Sinh học, mã đề 201, như sau:

Thi THPT quoc gia 2019: Goi y dap an mon Sinh hoc hinh anh 2

Thi THPT quoc gia 2019: Goi y dap an mon Sinh hoc hinh anh 3

Thi THPT quoc gia 2019: Goi y dap an mon Sinh hoc hinh anh 4

Thi THPT quoc gia 2019: Goi y dap an mon Sinh hoc hinh anh 5

Thi THPT quoc gia 2019: Goi y dap an mon Sinh hoc hinh anh 6
Nhóm PV (Vietnam+)