Đề thi môn Ngữ văn kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay có cấu trúc tương tự các năm trước, gồm hai phần: Đọc hiểu và Làm văn.

Đề thi như sau:

Thi Trung hoc pho thong quoc gia: Huong dan giai de mon Ngu van hinh anh 1

Dưới đây là hướng dẫn làm bài thi của các giáo viên môn Ngữ văn thuộc Hệ thống giáo dục Hocmai:

Thi Trung hoc pho thong quoc gia: Huong dan giai de mon Ngu van hinh anh 2
Thi Trung hoc pho thong quoc gia: Huong dan giai de mon Ngu van hinh anh 3
Thi Trung hoc pho thong quoc gia: Huong dan giai de mon Ngu van hinh anh 4
Thi Trung hoc pho thong quoc gia: Huong dan giai de mon Ngu van hinh anh 5
Thi Trung hoc pho thong quoc gia: Huong dan giai de mon Ngu van hinh anh 6
Nhóm PV (Vietnam+)