Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Những nội dung chính của ngày làm việc thứ 12 - ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; kết quả bỏ phiếu bổ nhiệm Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên Chính phủ...
Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội qua các thời kỳ dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thứ Năm, ngày 8/4/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ mười hai, cũng là ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau đó, Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau: có 477 đại biểu Quốc hội có mặt trên tổng số 480 đại biểu Quốc hội; số phiếu phát ra: 477; số phiếu thu về: 477, trong đó:

+ Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 471 phiếu đồng ý (bằng 98,13% tổng số đại biểu Quốc hội); 5 phiếu không đồng ý (bằng 1,04% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành: có 474 phiếu hợp lệ, 3 phiếu không hợp lệ; 402 phiếu đồng ý (bằng 83,75% tổng số đại biểu Quốc hội); 72 phiếu không đồng ý (bằng 15% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 474 phiếu đồng ý (bằng 98,75% tổng số đại biểu Quốc hội); 2 phiếu không đồng ý (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 97,91% tổng số đại biểu Quốc hội); 6 phiếu không đồng ý (bằng 1,25% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 408 phiếu đồng ý (bằng 85% tổng số đại biểu Quốc hội); 68 phiếu không đồng ý (bằng 14,16% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 440 phiếu đồng ý (bằng 91,67% tổng số đại biểu Quốc hội); 36 phiếu không đồng ý (bằng 7,5% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 457 phiếu đồng ý (bằng 95,21% tổng số đại biểu Quốc hội); 19 phiếu không đồng ý (bằng 3,96% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 439 phiếu đồng ý (bằng 91,46% tổng số đại biểu Quốc hội); 37 phiếu không đồng ý (bằng 7,71% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 450 phiếu đồng ý (bằng 93,75% tổng số đại biểu Quốc hội); 26 phiếu không đồng ý (bằng 5,42% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 460 phiếu đồng ý (bằng 95,83% tổng số đại biểu Quốc hội); 16 phiếu không đồng ý (bằng 3,33% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 458 phiếu đồng ý (bằng 95,42% tổng số đại biểu Quốc hội); 18 phiếu không đồng ý (bằng 3,75% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 424 phiếu đồng ý (bằng 88,33% tổng số đại biểu Quốc hội); 52 phiếu không đồng ý (bằng 10,83% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 417 phiếu đồng ý (bằng 86,87% tổng số đại biểu Quốc hội); 59 phiếu không đồng ý (bằng 12,29% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong: có 476 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 437 phiếu đồng ý (bằng 91,04% tổng số đại biểu Quốc hội); 39 phiếu không đồng ý (bằng 8,12% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tiếp đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: Có 459 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.63% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó: có 455 đại biểu tán thành (bằng 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội); 4 đại biểu không tán thành (bằng 0,83% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội họp riêng nghe Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ trình danh sách đề nghị Quốc hội phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Đoàn về nội dung này.

Buổi chiều, nội dung 1: Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử một số Phó Chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức điện tử. Kết quả như sau: có 445 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,71% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó có 444 đại biểu tán thành (bằng 92,50% tổng số đại biểu Quốc hội), 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sau đó, Quốc hội phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả như sau: có 478 đại biểu Quốc hội có mặt trên tổng số 480 đại biểu Quốc hội; số phiếu phát ra: 478; số phiếu thu về: 478, trong đó:

+ Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Đỗ Văn Chiến: có 478 phiếu hợp lệ; 478 phiếu đồng ý (bằng 99,58% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Võ Thị Ánh Xuân: có 477 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 476 phiếu đồng ý (bằng 99,17% tổng số đại biểu Quốc hội); 1 phiếu không đồng ý (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Trương Thị Mai: có 476 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ; 476 phiếu đồng ý (bằng 99,17% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Phan Văn Giang: có 476 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ; 476 phiếu đồng ý (bằng 99,17% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Đức Hải: có 476 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ; 476 phiếu đồng ý (bằng 99,17% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Khắc Định: có 476 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ; 473 phiếu đồng ý (bằng 98,54% tổng số đại biểu Quốc hội); 03 phiếu không đồng ý (bằng 0,62% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Thanh: có 476 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 97,92% tổng số đại biểu Quốc hội); 06 phiếu không đồng ý (bằng 1,25% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường: có 476 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ; 473 phiếu đồng ý (bằng 98,54% tổng số đại biểu Quốc hội); 03 phiếu không đồng ý (bằng 0,62% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Phạm Thị Thanh Trà: có 476 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ; 466 phiếu đồng ý (bằng 97,08% tổng số đại biểu Quốc hội); 10 phiếu không đồng ý (bằng 2,08% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Anh Tuấn: có 476 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ; 475 phiếu đồng ý (bằng 98,96% tổng số đại biểu Quốc hội); 01 phiếu không đồng ý (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

[Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại phiên bế mạc kỳ họp 11]

Tiếp đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức điện tử. Kết quả như sau: có 449 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,54% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 449 đại biểu tán thành (bằng 93,54% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sau đó, Quốc hội họp riêng, nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả có 478 phiếu phát ra; 477 phiếu thu về; có 477 đại biểu có mặt trên tổng số 480 đại biểu Quốc hội. Cụ thể như sau:

+ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Phạm Minh Chính: có 477 phiếu hợp lệ; 475 phiếu đồng ý (bằng 98,95% tổng số đại biểu Quốc hội); 2 phiếu không đồng ý (bằng 0,41% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Vương Đình Huệ: có 477 phiếu hợp lệ; 477 phiếu đồng ý (bằng 99,37% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Phan Văn Giang: có 477 phiếu hợp lệ; 477 phiếu đồng ý (bằng 99,37% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Bùi Thanh Sơn: có 477 phiếu hợp lệ; 477 phiếu đồng ý (bằng 99,37% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cũng trong buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức điện tử.

Kết quả như sau: có 444 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,50 tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 444 đại biểu tán thành (bằng 92,50% tổng số đại biểu Quốc hội).

Thông cáo báo chí số 12, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV ảnh 2Các đại biểu dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nội dung 2: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức điện tử.

Kết quả như sau: có 442 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92.08% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 438 đại biểu tán thành (bằng 91,25% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội); có 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,63% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 3: Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 11.

Tham dự phiên họp có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phiên bế mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao,Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này bằng hình thức điện tử. Kết quả như sau: có 437 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,04% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 436 đại biểu tán thành (bằng 90,83% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sau đó, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục