Thu ngân sách Nhà nước trong sáu tháng đạt 781.000 tỷ đồng

Kết quả thu ngân sách Nhà nước sáu tháng được đánh giá là tích cực, trong đó các khoản thu từ hoạt động sản xuất-kinh doanh đạt trên 52% dự toán và tăng trên 17% so với cùng kỳ.
Thu ngân sách Nhà nước trong sáu tháng đạt 781.000 tỷ đồng ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Số liệu công bố từ Bộ Tài chính, hoạt động thu ngân sách Nhà nước trong sáu tháng đầu năm đạt 781.000 tỷ đồng và bằng 58,2% dự toán, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong số đó, thu nội địa đạt 56,3% dự toán (tăng 13,9%), thu từ dầu thô đạt 80,7%, giảm (12,2%), thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 69,5% dự toán, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm 2020.

[Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 23.000 tỷ đồng trong 6 tháng]

Cả nước có 60/63 địa phương đảm bảo tiến độ dự toán thu nội địa (đạt trên 50%), trong đó 48 địa phương đạt trên 55% dự toán, có 54/63 địa phương có tăng trưởng thu (trong đó một số địa phương có mức tăng trưởng thu trên 15% so với cùng kỳ năm 2020).

Theo Bộ Tài chính, kết quả thu ngân sách Nhà nước sáu tháng được đánh giá là tích cực, trong đó các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt trên 52% dự toán và tăng trên 17% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, chi ngân sách Nhà nước sáu tháng đạt 694.400 tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán; trong đó chi đầu tư phát triển đạt 28,1% dự toán, chi trả nợ lãi đạt 51,6% dự toán, chi thường xuyên đạt 48,3% dự toán.

Riêng về chi đầu tư phát triển trong tháng 6/2021, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ được 88,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao, song giải ngân vốn mới đạt 29,02% kế hoạch (cùng kỳ năm 2020 đạt xấp xỉ 33,04% kế hoạch giao).

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn so với cùng kỳ, đặc biệt là vốn đầu tư ngoài nước (6 tháng mới đạt xấp xỉ 7,4% kế hoạch), chưa tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nguyên nhân chủ yếu là do các bộ, ngành và địa phương, chủ dự án chậm trễ, không có khối lượng thực hiện để thanh toán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục