Thu tuong bo nhiem lai Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong hinh anh 1Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và phê chuẩn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Cụ thể, tại Quyết định 26/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Võ Tuấn Nhân giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 27/1/2021.

Ông Võ Tuấn Nhân sinh năm 1963, quê quán tỉnh Quảng Nam. Hiện nay, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân được giao nhiệm vụ chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực chuyên ngành: môi trường, xử lý hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; các công tác: khoa học và công nghệ, đào tạo của các Trường Đại học trực thuộc Bộ...

[Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng của hai bộ]

Tại Quyết định 22/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Lưu Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Lưu Trung sinh năm 1970, quê quán tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ông Nguyễn Lưu Trung từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang./.

(TTXVN/Vietnam+)