Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng (Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ) giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ./.