Ngày 20/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, trong năm 2019 Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng, đã phát động thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua trên phạm vi toàn quốc, trong đó có 4 phong trào nòng cốt.

Đó là phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở;” Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến và tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025; tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển;” phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”...

Một số ý kiến tại cuộc họp đề nghị, ngoài kịp thời khen thưởng các y, bác sỹ, những người trực tiếp trong phòng, chống dịch COVID-19, cũng cần kịp thời khen thưởng các cơ quan truyền thông, nhất là các phóng viên trực tiếp tác nghiệp, đưa tin bài về dịch.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, ghi nhận rằng các phong trào thi đua đóng góp trực tiếp vào kết quả vượt mức, toàn diện của đất nước trong năm 2019, mang lại niềm tin cho nhân dân với Đảng, Nhà nước, nâng cao tiềm lực kinh tế, đời sống của nhân dân, uy tín quốc tế của Việt Nam...

Nhắc lại tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng đã kịp thời chỉ đạo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương khen thưởng các y, bác sỹ trực tiếp điều trị, đội bay 919 và những y, bác sỹ từ Việt Nam sang Vũ Hán đón các công dân Việt Nam về nước. Thủ tướng đã trao 20 bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

[Đoàn 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán đã được đưa về nước an toàn]

Theo Thủ tướng, nét nổi bật của công tác thi đua yêu nước đó là gắn với phong trào cách mạng, thiết thực, phong phú hơn, đóng góp vào xây dựng một dân tộc tự cường. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhân tố mới, hàng vạn sáng kiến, giải pháp hữu ích, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Tuy vậy, Thủ tướng cũng nêu ra không ít những điều tồn tại trong công tác thi đua khen thưởng; trong đó, phong trào thi đua ở một số nơi hiệu quả chưa cao, còn hình thức, chưa thường xuyên được kiểm tra đôn đốc.

Theo Thủ tướng, việc tuyên truyền các phong trào thi đua, biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến chủ yếu được tập trung vào các đợt cao điểm, chưa “đột kích” vào những tồn tại mà người dân quan tâm.

Việc thông qua phong trào thi đua và khen thưởng để phát hiện những tấm gương xuất sắc trong công nhân, lao động chưa tạo được chuyển biến đồng đều ở các cấp, địa phương và cơ sở. Tổ chức cán bộ làm công tác thi đua-khen thưởng ở một số bộ, cơ quan chưa ổn định, chưa chuyên nghiệp, có 24 tỉnh không có thành viên là cựu chiến binh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các phong trào thi đua phải bám vào phương châm 12 chữ của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá,” nhất là năm 2020 có nhiều sự kiện hết sức quan trọng của đất nước, trong đó có đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Thủ tướng chỉ đạo việc tổ chức phát động các phong trào thi đua, khẩn trương tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng các phong trào thi đua. Các địa phương có trách nhiệm phát động các hoạt động thi đua cao điểm, nước rút, tập trung vào các nhiệm vụ cấp bách.

Thu tuong: Phat dong thi dua nuoc rut, tap trung vao nhiem vu cap bach hinh anh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không thể chủ quan. Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành nghiêm túc ngăn chặn hiệu quả, có những biện pháp mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân.

Những giải pháp quyết liệt đã đem lại hiệu quả, tuy vậy không được chủ quan. Mặt khác, phải đảm bảo thực hiện mục tiêu kép là phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định xã hội, không để dịch gây đình trệ. Đây là nhiệm vụ mà cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở,” trong đó tập trung vào cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương để phục vụ nhân dân; tiếp tục triển khai phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tập trung vào các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Thủ tướng cũng yêu cầu Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tham mưu, tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X để đại hội thực sự biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến toàn quốc, kết tinh của phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, qua đó phát động sâu rộng, mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025.

Đánh giá cao vai trò của các cơ quan truyền thông, Thủ tướng cho rằng công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến có bước chuyển biến rõ nét; trong đó có nhiều tấm dương điển hình xả thân quên mình vì đất nước, những mô hình giảm nghèo, khởi nghiệp thành công....

Do đó, Thủ tướng yêu cầu phải làm tốt hơn công tác này thời gian tới, đẩy lùi cái ác, cái xấu, đặc biệt là một số biểu hiện thiếu niềm tin./.

QV (TTXVN/Vietnam+)