Ngày 20/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 132/QĐ-TTg, phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ông Nguyễn Bốn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2004-2011.

Ông Nguyễn Bốn, 49 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Nam, là cử nhân tài chính, cử nhân kinh tế và cử nhân chính trị./.