Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn, sáng 18/11. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Trả lời câu hỏi của các đại biểu Quốc hội về nội dung liên quan đến Biển Đông, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trong quan hệ Việt-Trung, sáng 18/11, tại Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam luôn chủ trương chân thành, hợp tác hữu nghị với Trung Quốc nhưng cũng kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh, quan điểm, lập trường, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các vấn đề trên là rõ ràng, nhất quán, cơ bản là phù hợp, đã đạt được nhiều kết quả nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức.

Chúng ta phải tiếp tục kiên định, kiên trì thực hiện sáng tạo, hiệu quả các chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước với các điểm chính: Chúng ta chân thành, làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển với Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực đồng thời, kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo, lợi ích quốc gia theo đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Việt Nam cũng như Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, các cam kết khu vực, nhất là Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc và Tuyên bố giữa ASEAN-Trung Quốc về ứng xử của các bên liên quan trên Biển Đông (DOC).

Thủ tướng cũng khẳng định, cùng với phát triển kinh tế-xã hội, chúng ta phải tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết và sức mạnh của toàn dân tộc; tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của Cộng đồng quốc tế đối với chân lý, lẽ phải của chúng ta; gìn giữ hòa bình, ổn định; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.