Ngày 6/10, Ủy ban Thương mại và Phát triển của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã thông qua đề nghị của các nước Brazil, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc về thiết lập cơ chế minh bạch đối với các hiệp định thương mại ưu đãi (PTA).

Trong khi các nước chậm phát triển kêu gọi các nước phát triển thực hiện cam kết Hongkong về miễn thuế quan và hạn ngạch cho các nước chậm phát triển nhất thế giới (LDC), các nước đang phát triển hàng đầu đã công bố các chương trình dành cho các nước LDC các quyền tiếp cận thị trường với ưu đãi không thuế quan và không hạn ngạch.

Chương trình buôn bán ưu đãi của Ấn Độ được dành cho 18 nước LDC và chương trình ưu đãi buôn bán của Brazil cũng sẽ miễn hoàn toàn thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu của các nước LDC.

Từ ngày 1/7/2010, Trung Quốc đã miễn thuế quan cho 4.762 sản phẩm của 33 nước LDC và cam kết tiếp tục mở rộng chương trình này.

Liên minh châu Âu cam kết đơn giản hóa các quy chế của hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) đã được các nước phát triển dành cho các nước chậm phát triển, đặc biệt ưu đãi các nước LDC.

Ủy ban Thương mại và Phát triển của WTO cũng đang xem xét các cơ chế minh bạch trong một loạt các hiệp định buôn bán tự do giữa các nước đang phát triển như Hiệp định buôn bán hàng hóa giữa ASEAN và Hàn Quốc, Hiệp định buôn bán hàng hóa giữa Ấn Độ và Hàn Quốc, Liên minh thuế quan giữa các nước Hội đồng hợp tác vùng Vịnh./.

(TTXVN/Vietnam+)