Thuc hien cac bien phap phong chong COVID-19 trong truong hoc hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học./.

Thanh Trà (Vietnam+)