Cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố của Trung Quốc. (Nguồn: chinadaily.com.cn)

Theo mạng tin Tân Hoa, chiều 21/12, Hội nghị lần thứ 18 Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 12 đã phân tổ họp, xem xét, thảo luận dự thảo luật chống khủng bố.

Trong khi thảo luận dự luật này, các đại biểu nhất trí rằng chủ nghĩa khủng bố đã trở thành nhân tố nghiêm trọng ảnh hưởng tới hòa bình và phát triển thế giới, là kẻ thù chung của toàn nhân loại.

Hiện nay, tình hình đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố ở Trung Quốc và thế giới rất phức tạp, do vậy kịp thời ban hành luật chống khủng bố là rất cần thiết đối với việc bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh công cộng, an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, và đối với việc tăng cường hợp tác quốc tế chống khủng bố, thể hiện trách nhiệm quốc tế của Trung Quốc là một nước lớn có trách nhiệm.

Các đại biểu cho rằng dự thảo luật chống khủng bố xuất phát từ thực tế, tổng kết kinh nghiệm đấu tranh phòng ngừa và tấn công hoạt động khủng bố những năm gần đây, nghiên cứu học tập một số cách làm hiệu quả của nước ngoài, có thể thích ứng với nhu cầu công tác chống khủng bố.

Theo các ý kiến tại phiên họp tổ, dự thảo luật chống khủng bố sau hai lần xem xét thảo luận và sửa đổi đã tương đối hoàn chỉnh, và kiến nghị hội nghị lần này thông qua./.