Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong môn học

Hơn 1.550 cán bộ quản lý, giáo viên trên cả nước đã tham gia Hội nghị tập huấn tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong một số môn học cho học sinh Trung học Cơ sở.
Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong môn học ảnh 1(Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngày 23/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khai mạc Hội nghị tập huấn hướng dẫn cán bộ, giáo viên tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong môn Ngữ văn, Giáo dục Công dân, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh Trung học Cơ sở.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 23-24/10, theo hình thức trực tuyến tại 442 điểm cầu với 1.556 đại biểu là cán bộ quản lý, giáo viên trong cả nước tham dự.

Theo báo cáo của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên, năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1895/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện của toàn ngành Giáo dục, chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục tích cực đổi mới nội dung, chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo và trong các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

[Gỡ rối cho các nhà trường trong thực hiện Chuyển đổi Số giáo dục]

Để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác chính trị tư tưởng, đội ngũ cán bộ quản lý các Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường, giáo viên dạy các môn Ngữ văn, Giáo dục Công dân, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Bộ tài liệu hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong môn Ngữ văn, Giáo dục Công dân, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh Trung học Cơ sở.

Khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong hiện thực hóa mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền đầy đủ, kịp thời nhiều văn bản về công tác học sinh, sinh viên, trong đó có Quyết định 1895/QĐ-TTg về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030.

Một trong những giải pháp quan trọng trong Quyết định 1895/QĐ-TTg là tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên, giảng viên giảng dạy các bộ môn Ngữ văn, Giáo dục Công dân, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp.

Để công tác tập huấn đạt hiệu quả, Thứ trưởng đề nghị các báo cáo viên tập trung trao đổi những nội dung mang tính cốt lõi, hình thức, phương pháp tích cực, hiệu quả giúp các địa phương, các nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục toàn diện.

Thứ trưởng lưu ý các học viên ngoài tiếp thu nội dung tập huấn, cần chia sẻ những băn khoăn, vướng mắc tháo gỡ trong tổ chức, quản lý các hoạt động tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Tại hội nghị, học viên sẽ được tập huấn các chuyên đề: Một số vấn đề chung về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh và quản lý hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà trường; Hướng dẫn tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh Trung học Cơ sở trong môn Ngữ văn; môn Giáo dục Công dân; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục