Tieu su Uy vien Bo Chinh tri khoa XII Tran Dai Quang hinh anh 1Đại tướng Trần Đại Quang. (Nguồn: TTXVN)

Ngày sinh: 12/10/1956
Quê quán: Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị XI, XII
- Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trình lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật

Tóm tắt quá trình công tác

7/1972: Tham gia cách mạng.

Trước 2006: Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh, Bộ Công an.

4/2006: Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

4/2006: Tại Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

4/2007: Được thăng quân hàm Trung tướng.

1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

8/2011: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII được bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Công An.

12/2012: Được thăng quân hàm Đại tướng.

1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị./.

(Vietnam+)