Thứ Sáu, Tháng Mười 20/10/2017

Tín dụng chính sách đạt 99,4% kế hoạch Chính phủ giao

Trong năm 2015 Ngân hàng Chính sách đã tích cực chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo với tổng nguồn vốn đạt trên 147.000 tỷ đồng.

Thúy Hà (Vietnam+) Bản in

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tăng
Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 143.000 tỷ đồng, tăng hơn 13.000 tỷ đồng (trên 10%) so với năm 2014. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu tăng trưởng Thủ tướng Chính phủ giao đạt gần 129.000 tỷ đồng, tăng gần 12.000 tỷ đồng (9,9%), hoàn thành 99,4% kế hoạch.

Các hộ gia đình nghèo làm việc với cán bộ ngân hàng. (Nguồn: TTXVN)
Một số chương trình tín dụng có dư nợ tăng trưởng cao
Nhiều hộ cận nghèo, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ mới thoát nghèo và cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đều tăng hơn so với năm trước.

Nhiều gia đình đã thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi. (Nguồn: NHCSXH)
400.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo
Đã có gần 2,4 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 400.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo.

Ảnh minh họa. (Nguồn: NHCSXH)
Nhiều học sinh, sinh viên được vay vốn ưu đãi
Đã có trên 102.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn ưu đãi (lần đầu) học tập trong năm; xây dựng gần 1,36 triệu công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; trên 5.300 căn nhà phòng, tránh bão, lụt cho hộ nghèo các tỉnh miền Trung và gần 2.500 căn nhà vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhiều sinh viên được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách. (Nguồn: NHCSXH)