Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, trong vài năm trở lại đây, tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn liên tục tăng trưởng. Tốc độ tăng bình quân trong 5 năm kể từ khi có Nghị quyết 26 về tam nông (năm 2008) đạt khoảng 18%.

Riêng trong 3 năm từ 2010 - 2012 tăng trưởng tín dụng bình quân đạt gần 25%, cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, nếu như trước khi triển khai Nghị định 41, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn mới chỉ đạt trên 292.919 tỷ đồng thì đến hết quý II/2013 con số này đã tăng gấp gần 2,2 lần và đạt 621.584 tỷ đồng.

Tín dụng ngân hàng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã từng bước được tập trung và đi sâu vào những khu vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như nông, lâm, thủy sản với tỷ trọng ngày càng tăng vào những mặt hàng đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước. Nếu như trước năm 2010 dư nợ đối với các mặt hàng này chỉ chiếm khoảng trên 10% tổng dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn thì nay tỷ trọng này luôn duy trì ở mức trên 20%.

Những kết quả trên đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu các ngành hàng này với mức tăng bình quân của giai đoạn 2010-2012 đạt trên 30%. Riêng trong năm 2012, tín dụng ngân hàng đã góp phần đưa thành tích xuất khẩu mặt hàng nông, lâm thủy sản của Việt Nam đạt mức kỷ lục 27,54 tỷ USD.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, từ năm 2012, Ngân hàng Nhà nước đã quy định trần lãi suất cho vay đối với lĩnh vực này (đến nay chỉ còn 9%/năm). Tính từ đầu năm đến nay, lãi suất cho vay đã giảm từ 2-3%/năm.

Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức tín dụng có tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn lớn (từ 40% trở lên) thông qua hình thức tái cấp vốn và đã thực hiện giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với 6 ngân hàng nhằm mở rộng nguồn vốn cho vay và có điều kiện hạ lãi suất huy động đầu vào, từ đó hạ lãi suất cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Nguồn vốn tín dụng ngân hàng còn góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia như giảm nghèo bền vững, nước sạch vệ sinh môi trường, tạo việc làm... các chương trình trên hiện đang được thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Để nguồn vốn tín dụng ngân hàng tiếp tục được khơi thông đến đúng nơi và ngành ngân hàng có cơ sở nghiên cứu đưa ra các sản phẩm tín dụng phù hợp đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, ngành ngân hàng đề xuất một số công việc cần sớm được triển khai như: tích cực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Đề án nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành nông nghiệp; tiếp tục nhân rộng các mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp như một số mô hình trồng lúa và nuôi cá tra tại đồng bằng sông Cửu Long.

Ngành ngân hàng cũng đề xuất, chính sách tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ cần sớm được bổ sung, sửa đổi để tạo sự liên kết bền vững giữa người sản xuất và cơ sở chế biến làm cơ sở để ngành ngân hàng thực hiện cho vay theo chuỗi liên kết ngành hàng từ các khâu sản xuất-thu mua-chế biến-xuất khẩu./.