Ngày 3/8, tại thành phố Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế tổ chức gặp mặt cán bộ tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh trong suốt chiều dài cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, công tác tuyên huấn của các tỉnh ủy, thành ủy, khu ủy miền Nam đã được triển khi mạnh mẽ, đồng bộ; tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đến với nhân dân.

Các hoạt động cụ thể như chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, nói chuyện thời sự, phổ biến tin thắng trận trên các chiến trường, đọc hoặc nghe trên đài phát thanh những bài báo, bài hát làm rung động con tim, đã thôi thúc tinh thần chiến đấu, hăng say công tác và sản xuất của đồng bào, chiến sĩ ta. Công tác tuyên huấn đã cổ vũ lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, cuốn hút hàng triệu người con ở khắp mọi miền đất nước tham gia cuộc kháng chiến đánh đuổi quân xâm lược, giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Trong từng giai đoạn chiến tranh ác liệt, đội ngũ làm công tác tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên Huế đã không ngại hy sinh, gian khổ, bám sát cơ sở, làm tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác dân vận, công tác địch vận, đưa nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách của Mặt trận, của chính quyền cách mạng đến với các tầng lớp nhân dân trong vùng giải phóng, vùng tranh chấp và vùng tạm thời do địch kiểm soát.

Công tác tuyên huấn thời kỳ đó đã thành công trong việc vận động nhân dân bám đất, bám làng, một tấc không đi, một ly không rời, cổ vũ động viên toàn dân và toàn quân ta hưởng ứng các phong trào cách mạng, nổi dậy đấu tranh, đấu tranh và nổi dậy, dũng cảm chiến đấu làm nên thắng lợi vẻ vang, góp phần cùng quân dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Ông Đinh Thế Huynh yêu cầu phát huy truyền thống vẻ vang của Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên Huế, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Ban Tuyên giáo các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình cần đổi mới hoạt động, làm tốt công tác tham mưu giúp các cấp ủy triển khai công tác tuyên giáo, góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Ban Tuyên giáo các tỉnh cần sớm tổ chức, sưu tầm tư liệu về tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên để tham gia vào công trình biên soạn "Lịch sử Tuyên huấn miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975"...

Nhiều đại biểu đã xúc động ôn lại những năm tháng ác liệt nhưng đầy quả cảm của đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Khu ủy Trị Thiên và Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên Huế được thành lập từ tháng 4/1966 (tách khỏi Khu V), trực thuộc Trung ương và Quân ủy Trung ương. Đối với chiến trường khốc liệt như Trị Thiên Huế, công tác chính trị tư tưởng có vai trò cực kỳ quan trọng. Cơ quan tham mưu cho Khu ủy trên lĩnh vực này là Ban Tuyên giáo Khu ủy.

Thời gian đầu mới thành lập, Ban còn nhiều khó khăn. Theo đà phát triển của kháng chiến, Ban nhanh chóng kiện toàn về tổ chức, bộ máy, phát triển ngày càng lớn mạnh, gồm các bộ phận như Tuyên truyền, Huấn học, Thông tấn xã, báo Quyết thắng, Hội Văn nghệ, trường Đảng, nhà in, Đài Phát thanh giải phóng, đoàn văn công, điện ảnh, điện đài, văn phòng Ban...

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác Tuyên giáo cho 93 người trong đó có 8 người được truy tặng./.

Quốc Việt (TTXVN)