Chiều 24/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương để cho ý kiến vào hai nội dung Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết và tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10.

Nêu ý kiến tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành thống nhất chọn chủ đề của Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10 là "Đoàn kết sáng tạo, bứt phá thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc"; dự kiến tổ chức trong hai ngày vào quý 4 năm 2020 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với số lượng khoảng 2.300 đại biểu.

Việc tổ chức Hội nghị tổng kết và tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020, các đại biểu cho rằng nên chọn tỉnh Nam Định để tổ chức vì đây là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó là chuỗi các hoạt động như hội thảo, thăm quan các mô hình tiêu biểu...

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng dự kiến, nhiều khả năng năm nay Việt Nam sẽ hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu mà Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội giao cho Chính phủ, các cấp ngành triển khai, đặc biệt có nhiều chỉ tiêu vượt mức.

Nền kinh tế của Việt Nam được truyền thông quốc tế đánh giá cao, là một trong 20 nước có tăng trưởng cao nhất. “Không chỉ tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng cũng tốt hơn, mức sống của người dân, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm đều đạt kết quả tốt,” Thủ tướng khẳng định.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng cho biết, tình hình thu ngân sách năm nay đạt kết qua cao nhất, lần đầu tiên vượt thu ngân sách trung ương, trong bối cảnh dầu khí chỉ còn cho nguồn thu bằng 3% ngân sách là rất quan trọng, chứng tỏ thu nội địa, phát triển kinh tế trong nước tốt. 

Đặc biệt, Thủ tướng cho biết, điều vui mừng là Việt Nam đang từ nước nhập siêu nhiều năm nay, gần đây đã xuất siêu, nhất là về nông nghiệp. “Năm nay thời tiết không thuận, lại bị dịch tả lợn châu Phi nhưng nền nông nghiệp vẫn đạt kế hoạch”, Thủ tướng nêu rõ. 

Bên cạnh đó, bội chi ngân sách cũng đã giảm ở mức tốt như chỉ tiêu Quốc hội giao; nợ công đầu nhiệm kỳ lên tới 64,8% kịch trần, nhưng do tăng trưởng GDP cao, chi tiết kiệm hơn nên hiện tại chỉ còn có 56-57%; tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng có nhiều thành công; giải quyết được nhiều vấn đề xã hội, kể cả thể thao, văn hóa, giáo dục-đào tạo; thành quả về phòng chống tham nhũng có bước tiến mạnh, lan tỏa trong toàn xã hội khiến nhân dân phấn khởi.

To chuc so ket, danh gia 5 nam doi moi cong tac thi dua khen thuong hinh anh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong thành quả chung đó, các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội...

Nhiều cơ quan đơn vị tổ chức các hoạt động thi đua yêu nước hết sức thiết thực, sâu sắc; phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở được phát động, đạt kết quả tích cực; tinh thần kiểm tra đôn dốc của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về văn minh công sở có chuyển biến rõ nét trong công cuộc thi đua yêu nước.

Phân tích những hạn chế, tồn tại trong phong trào thi đua yêu nước, Thủ tướng cho rằng việc triển khai một số phong trào vẫn chưa thực chất, còn chú trọng hình thức; truyền thông đã được chú trọng hơn nhưng chưa thường xuyên, kịp thời; một số nơi việc đề nghị khen thưởng cho các cá nhân, tập thể chưa đảm bảo kịp thời, chính xác.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thường trực Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương tiếp tục tổng kết đánh giá toàn diện để rút kinh nghiệm; tổ chức sơ kết, đánh giá 5 năm đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đổi mới phong trào; sớm xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng; Bộ Nội vụ sớm xin ý kiến về Nghị định quy định việc quản lý xác định danh hiệu giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp để ký ban hành; hướng dẫn các bộ, ngành địa phương tổ chức các hoạt động hướng tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10.

Cho ý kiến về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là việc cần thiết, tạo khí thế quần chúng lớn trong nhân dân trước kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Thủ tướng thống nhất với các ý kiến về việc chọn chủ đề, phương án tổ chức...; việc phân bổ đại biểu, kế hoạch cụ thể, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương cần rà soát lại, có đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Về thời gian tổ chức Đại hội, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương sẽ báo cáo Thường trực Ban Bí thư để xin ý kiến và đưa ra thời điểm phù hợp; Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức các chuyên đề, tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu, thăm quan những mô hình làm tốt công tác xây dựng nông thôn mới.../.

(TTXVN/Vietnam+)