Toàn cảnh Hội nghị Cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết TW 7

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII của Đảng.
Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)