Toàn cảnh lễ vinh danh tổ chức, cá nhân xuất sắc trong chuyển đổi số

Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2019 do Hội Truyền thông số tổ chức tôn vinh các cá nhân, tổ chức có thành tựu trong công cuộc chuyển đổi, phát triển công nghệ số.
Minh Hiếu (Vietnam+)