Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo tại hội nghị của Quân ủy TW

Sáng 25/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị thảo luận xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.
(TTXVN/Vietnam+)