Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tham quan trưng bày ảnh của TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tham quan Trưng bày ảnh "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào" do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức.
(TTXVN/Vietnam+)