Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị về một số vấn đề quan trọng

Sáng 11/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về các nội dung: Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW.
(TTXVN/Vietnam+)