Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương.
(TTXVN/Vietnam+)