Ngày 12/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Choummaly Sayasone, dẫn đầu sang dự Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone trân trọng chuyển lời chia buồn sâu sắc, lòng tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào tới Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam anh em về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đánh giá cao những công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Việt Nam và Lào; khẳng định, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người bạn lớn, vô cùng thân thiết và gần gũi của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào. Đại tướng đã có nhiều đóng góp tích cực, to lớn vào việc xây dựng, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào không ngừng đơm hoa kết trái.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào đã gửi Điện chia buồn tới Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần; đặc biệt đã cử Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone dẫn đầu sang dự lễ tang, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực vì sự phát triển phồn vinh của hai dân tộc cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.