Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ ra mắt trong quí I

Việc hình thành Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã được chuẩn bị từ năm 2009 để ngay trong quý I/2010,  Tổng cục có thể hoạt động.
Ngày 13/1, Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị để trong năm 2010 hình thành Tổng cục Đường bộ Việt Nam trên cơ sở Cục Đường bộ Việt Nam, theo quyết định trước đó của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2009, Cục Đường bộ Việt Nam đã cùng với Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị một loạt vấn đề cho việc hình thành Tổng cục như xây dựng quy chế quản lý, quy chế hoạt động, hình thành tổ chức ổn định nhân sự…để Tổng cục có thể hoạt động ngay trong quý I/2010.

Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2010 của Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cũng cho rằng việc đổi tên này đánh dấu sự quan trọng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Bởi trước kia Cục là một cơ quan nhà nước, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ của Bộ, Chính phủ giao về lĩnh vực đường bộ thì nay gần như trở thành cơ quan chức trách của Nhà nước về đường bộ.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ có tầm về quản lý nhà nước cao hơn hẳn so với trước. Thay đổi đó kéo theo việc thay đổi mô hình tổ chức, quy chế quản lý và nhân lực.

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng khẳng định sự thay đổi này sẽ giúp Tổng cục thực hiện nhiều mục tiêu quan trọng hơn, đáp ứng những yêu cầu của Chính phủ về quản lý nhà nước trong ngành đường bộ ở cấp Tổng cục.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, năm 2009 Cục đã tham gia xây dựng thành công Luật giao thông đường bộ - một bộ Luật có tính đại chúng và ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống người dân, kinh tế-xã hội.

Cục cũng đã đầu tư mới hàng loạt công trình giao thông đường bộ quan trọng vượt kế hoạch ở tất cả các nguồn vốn, thay thế hệ thống cầu yếu, xóa điểm đen tai nạn giao thông, duy tu, bảo đảm giao thông thông suốt trên toàn quốc./.

Uông Lam (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục