Với vai trò chủ trì hội nghị, hải quan Việt Nam đề xuất một số nội dung ưu tiên đưa vào chương trình hành động hải quan ASEM 2019-2020 như ứng dụng cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong việc tăng cường tích hợp, kết nối các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý hải quan hiệu quả.

Hải quan Việt Nam mong muốn các thành viên ASEM cùng trao đổi và đưa ra các đề xuất, khuyến nghị, sáng kiến trong kết nối, tích hợp công nghệ thông tin. Điều này giúp hải quan thực hiện tốt vai trò trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu cũng như chung tay bảo vệ môi trường, xã hội và an ninh chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi thương mại./.

(Vietnam+)