Hai tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 108,52 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó xuất khẩu tăng 10,2% và nhập khẩu tăng 15,9%.

(TTXVN/Vietnam+)