Chủ đề

AIPA 41

Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41) sẽ diễn ra từ ngày 8-10/9/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội.