Chủ đề

Đường Hồ Chí Minh trên biển

Đường Hồ Chí Minh trên biển, Tàu không số, Hải quân Việt Nam, Tàu không số C235