Chủ đề

Quan hệ Việt Nam-Ai Cập

Trong suốt chặng đường lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1/9/1963), Ai Cập và Việt Nam đã duy trì quan hệ hữu nghị tốt đẹp và sẵn sàng ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế.