Chủ đề

Thông tin phản hồi, phản bác

Bên cạnh các đối tượng cố tình đăng tải thông tin sai sự thật gây kích động, xuyên tạc về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, gây chia rẽ đoàn kết, nhiều trường hợp do thiếu hiểu biết, người dùng mạng xã hội đã chia sẻ những thông tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí là thông tin của các trang mạng phản động.