Ngày 18/1, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 đã cơ bản được hoàn chỉnh và trình lãnh đạo Bộ ký thông qua, theo đó ngoại ngữ cùng với văn và toán vẫn là một trong 3 môn thi tốt nghiệp lớp 12 bắt buộc.

Tuy nhiên để tạo thuận lợi hơn và đảm bảo công bằng cho các học sinh vùng khó khăn, không có đủ điều kiện và phương tiện được học ngoại ngữ, Bộ sẽ cho phép mở rộng hơn diện học sinh có thể thi môn thay thế ngoại ngữ.

Cụ thể, nếu như các năm học trước, chỉ những học sinh không có thời gian học đủ 3 năm môn ngoại ngữ mới được phép thi môn thay thế ngoại ngữ thì năm nay những đối tượng học sinh vùng dân tộc, vùng khó khăn cũng có thể đăng ký thi môn thay thế ngoại ngữ.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay vẫn tổ chức theo phương thức thi theo cụm và chấm chéo giữa các địa phương để đảm bảo sự nghiêm túc và công bằng.

Rút kinh nghiệm từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009, việc tổ chức thi theo cụm sẽ được áp dụng linh hoạt cho phù hợp với những nơi mà địa bàn khó khăn, chia cắt, dân cư thưa nhằm đảm bảo nguyên tắc cao nhất là không gây khó khăn cho học sinh.

Một điều chỉnh nữa trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 là một đại diện Sở Giáo dục Đào tạo sở tại - nơi có bài thi của thí sinh được tham gia vào Hội đồng chấm thi do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh khác đảm nhận.

Việc cử đại diện vào Hội đồng chấm thi là không bắt buộc mà tùy vào quyết định của mỗi địa phương. Việc làm này là để dự phòng trường hợp thang điểm chấm thi không sát với thực tế thì cán bộ đại diện này có thể kịp thời đề xuất lên Bộ để điều chỉnh.

Thay đổi cơ bản nhất trong Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 là cấu trúc đề thi chỉ còn 2 phần: phần bắt buộc và phần tự chọn. Thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 của phần đề tự chọn để làm. Nếu làm cả 2 phần đề tự chọn sẽ không được tính điểm./.

Hoàng Hoa (Vietnam+)