Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa IX - lần thứ 25 về công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Hiện tất cả 67/67 Đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức xong đại hội, trong đó có 10 Đảng bộ thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; 6 Đảng bộ tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả đại hội ở các Đảng bộ quận, huyện và Đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy và đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng cơ bản đạt yêu cầu theo Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 13/9/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng với đó, Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành được chuẩn bị nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu, các đoàn thể chính trị-xã hội, các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý văn kiện, tranh thủ sự góp ý của các ban Thành ủy, các sở, ngành thành phố và kết luận chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách địa phương, đơn vị để hoàn chỉnh trình đại hội.

Đánh giá về thí điểm chủ trương đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, Ban Tổ chức Thành ủy thành phố cho biết kết quả ở đại hội các Đảng bộ quận và Đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy đã đạt được yêu cầu mở rộng dân chủ trực tiếp trong việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp, đề cao trách nhiệm của đại biểu trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng cấp ủy, chất lượng người đứng đầu Đảng bộ quận, huyện và Đảng bộ cấp trên cơ sở.

Kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở đảm bảo yêu cầu đổi mới không dưới 1/3 cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ trước, tỷ lệ cán bộ nữ cơ bản đạt yêu cầu (các quận, huyện cán bộ nữ đạt từ 28,2-41,36%); cấp ủy viên đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; trình độ cao cấp, cử nhân chính trị đạt gần 80%.

Kết quả bầu ban thường vụ cấp ủy đảm bảo cơ cấu nữ, đạt 28,7%, tỷ lệ ủy viên ban thường vụ cấp ủy dưới 40 tuổi đạt 20%, các ủy viên ban thường vụ cấp ủy đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có trình độ lý luận chính trị, cao cấp, cử nhân; các bí thư, phó bí thư đều trúng cử với tỷ lệ cao.

Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ được tổ chức từ ngày 13-17/10 tới, với sự tham gia của 450 đại biểu./.