THX đưa tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/5 đã công bố Sách Trắng Hợp tác Trung-Nhật-Hàn (1999-2012), nhấn mạnh Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nỗ lực nghiêm túc để thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Đông Bắc Á; đồng thời liên lạc chặt chẽ về tình hình tại khu vực này.

Sách Trắng chỉ rõ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành hợp tác chặt chẽ với các bên khác nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán sáu bên. Sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Ba nước đã tăng cường đối thoại chiến lược, tiến hành tham vấn chính sách và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống.

Cuộc Đối thoại Chính sách Ba bên về các vấn đề châu Á theo sáng kiến của Bắc Kinh đã thảo luận các vấn đề nóng bỏng của khu vực và quốc tế.

Tài liệu trên cũng khẳng định ba nước đã tiến hành tham vấn về chống khủng bố; đồng thời trao đổi quan điểm sâu sắc về tình hình nói chung và các vấn đề chống khủng bố trong khu vực và toàn cầu, bảo vệ lợi ích an ninh chung và thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực và thế giới./.