Quang cảnh lễ trao bảng vàng tôn vinh 100 Nhân tài đất Việt năm 2016. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Ngày 6/3, tại Nam Định, Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam tổ chức Chương trình “Tôn vinh Nhân tài đất Việt” lần thứ V năm 2016.

Ban Tổ chức đã trao bảng vàng tôn vinh gần 100 nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, y bác sỹ, nhà giáo, những người có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam Vũ Ngọc Phương, Chương trình nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của các cá nhân trên các lĩnh vực khoa học, đời sống, kinh tế, xã hội; đồng thời khuyến khích mọi người thi đua lao động, sáng tạo, nêu cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Ông Bùi Duy Tảo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam nhấn mạnh đào tạo nhân lực được coi là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của mỗi quốc gia. Chất lượng và hiệu quả của hoạt động đào tạo nhân lực quyết định sự phát triển mọi mặt của đất nước.

Những năm qua, cùng với hoạt động tôn vinh, khuyến khích phát triển nguồn nhân lực, nhân tài, Trung ương Hội cũng đã phối hợp với các bộ, ngành tổ chức các hội nghị, hội thảo, xây dựng kế hoạch, đào tạo nguồn nhân lực; thành lập cơ sở dữ liệu nhân lực, nhân tài, tạo lập hệ thống thông tin khoa học thực tiễn về nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên môn cao để giới thiệu cho các nhà sử dụng lao động và các ngành kinh tế...

Cùng với đó, Trung ương Hội và các đơn vị trực thuộc cũng đã huy động được hàng tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức quốc tế phục vụ các hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam./.